DPS Kąty - tlo
Widok standardowy Widok dla słabowidzących Czcionka standardowa Czcionka średnia Czcionka duża Drukuj

BIP

Sprawozdanie finansowe jednostki za 2018r.

Sprawozdanie finansowe jednostki za 2018r.

 10.05.2019r.

Zgodnie z zapisem par. 34 ust 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej publikujemy sprawozdanie finansowe DPS w Katach za 2018r.
zalacznik-Informacja dodatkowa Informacja dodatkowa.pdf

zalacznik-Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat.pdf

zalacznik-Zestawienie zmian w funduszu jednostki Zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf

zalacznik-Bilans Bilans.pdf
Dofinansowanie z projektu UE - Wsparcie dla Mazowsza
Created by ARISCO
Copyright © 2021 DPS Kąty. Wszelkie prawa zastrzeżone