Działalność Domu obejmuje:
- zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
zespołowe i indywidualne dla Mieszkańców realizujących obowiązek szkolny do 25 roku życia - prowadzone na terenie placówki przez nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych im. Janiny Porazińskiej w Ignacowie;
Mieszkańcy objęci kształceniem specjalnym natomiast dowożeni są do szkoły specjalnej,
- terapię zajęciową,
- dogoterapię
-
zabiegi terapeutyczne w gabinecie rehabilitacji: fizykoterapię, kinezyterapię, hydroterapię, masaż, które oferuje wykwalifikowana kadra - fizjoterapeuta oraz masażysta,

różnorodne formy uspołeczniania Mieszkańców, w tym: udział w imprezach integracyjnych, wyjazdy na wycieczki, wyjazdy do teratru, teatrzyki wystawiane na terenie Domu, imrezy okolicznościowe, uroczystości urodzinowe, wizyty zaproszonych gości.

 

Strukturę Domu Pomocy Społecznej w Kątach tworzą:
- Dyrektor,
- Dział Terapeutyczno - Opiekuńczy,
- Dział Administracyjno - Gospodarczy,
- Dział Finansowy,
W ramach samodzielnych stanowisk pracy wyodrębnia się: pracownika socjalnego oraz inspektora do spraw bhp.